SEMPOZYUM  İÇERİĞİ

Alabalık ve diğer salmonidlerle ilgili;

Türk somonu

Sürdürülebilir yetiştiricilik

Besleme ve yem teknolojisi

Yetiştiricilikte biyogüvenlik (hastalık, profilaksi ve tedavi)

Yetiştiricilikte su kalitesi ve  çevre etkileşimi

Yetiştiricilikte mevzuat ve uygulamalar

Islah, genetik ve biyoteknoloji

Biyolojisi ve populasyon çalışmaları

İşleme, değerlendirme ve muhafaza

Avlama yöntemleri ve sportif balıkçılık

İşletme ekonomisi ve pazarlama

Kapalı devre yetiştiricilik sistemi

İklim değişikliği 

Sürdürülebilirlik analizleri (LCA, LCE, CFe..)

İş yeri güvenliği

Taksonomi ve biyoekoloji

Balıklandırma ve rezervuar yönetimi